niedziela, 30 październik 2016 15:20

O klubie

HISTORIA KLUBU

Nazywam się Szymon Adamczyk i jestem pomysłodawcą i założycielem Akademii Piłkarskiej Zico w Szczecinie, która powstała w sierpniu 2010 roku, a którą to 18 maja 2012 przekształciliśmy wspólnie z rodzicami w Stowarzyszenie o nazwie: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "ŻAKI" .

W 2006 roku ukończyłem studia (Instytut Kultury Fizycznej- Uniwersytet Szczeciński) o specjalności nauczycielskiej, zdobywając także uprawnienia trenera drugiej klasy pływania i instruktora piłki nożnej (rozszerzając z czasem uprawnienia o trenerski kurs wyrównawczy UEFA B). W 2007 roku ukończyłem studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki a w 2012 z Edukacji dla Bezpieczeństwa. Od roku 2006 pracuję jako nauczyciel wychowania fizycznego w ZSS nr 9 w Szczecinie.
 
Przygodę piłkarską jako zawodnik rozpocząłem w Sparcie Gryfice grając na niższych szczeblach rozgrywkowych, kończąc karierę zawodniczą przedwcześnie z powodów pozasportowych. Pasja i zamiłowanie do piłki nożnej były na tyle duże, że po zakończeniu nauki akademickiej postanowiłem kontynuować realizację ambicji sportowych
na niwie trenerskiej.

Po studiach rozpocząłem pracę z grupami młodzieżowymi w Salosie Szczecin zostając ostatecznie trenerem rocznika występującego w rozgrywkach Międzywojewódzkiej Ligii Juniorów. W tym czasie miałem przyjemność pracować z kilkoma znakomitymi trenerami. Po zmianie miejsca zamieszkania postanowiłem wykorzystać zdobyte wykształcenie
i doświadczenie zakładając własną szkółkę piłkarską (sierpień 2010 r.), pragnąc przyczynić się do podniesienia poziomu wyszkolenia technicznego młodych, polskich piłkarzy.
 
Moim marzeniem jest ukształtować charaktery młodych ludzi wpajając im poprzez sport piękne zasady koleżeństwa, realizacji pasji, poszanowania innych, współdziałania w zespole, a z czasem doczekać się własnego wychowanka
w Reprezentacji Polski w piłce nożnej. 
 
 
 
MUKS ŻAKI SZCZECIN DĄBIE- SZKÓŁKA PIŁKARSKA DLA DZIECI W SZCZECINIE

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ŻAKI jest stowarzyszeniem, które powstało 18 maja 2012 roku i jest kontynuacją Akademii Piłkarskiej Zico, której inicjatorem był Szymon Adamczyk.
Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
 
 
Celem Klubu jest:
 1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół,
  oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców, działaczy i sympatyków Klubu,
 2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku,
  stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 8. promocja miasta Szczecin i dzielnicy Szczecin Dąbie.
W Klubie prowadzone są grupy treningowe zgodne z piłkarskimi etapami nauczania.
 
 
CO OFERUJEMY?

 1. treningi piłki nożnej dla dzieci w Szczecinie (profesjonalnie przygotowane przez wykwalifikowanych trenerów), 
 2. możliwość wyjazdu na obóz piłkarski,
 3. nauka techniki ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej,
 4. kształtowanie ogólnej i ukierunkowanej sprawności fizycznej,
 5. miła atmosfera (satysfakcja i uśmiech dziecka po treningu jest podstawowym celem!)
 6. możliwość uczestniczenia w turniejach piłkarskich, ogniskach, zajęciach terenowych,
 7. wychowanie poprzez sport i stymulacja rozwoju psychofizycznego.
 
DOŁĄCZ DO NAS - ZOSTAŃ PIŁKARZEM MUKS ŻAKI

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA do pobrania
Więcej w tej kategorii: Klub 100 »
logo-szczecin.jpg

Szkolenie w Klubie MUKS Żaki Szczecin Dąbie od 2013 jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin

Kontakt

Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy ŻAKI70-812 Szczecin
ul. Pomorska 150

502 368 826
668 394 797

mukszaki@gmail.com 

Śledź nas na FB

© 2016 MUKS Żaki Szczecin Dąbie